Ežerėlio slaugos namai yra stacionari socialinių paslaugų įstaiga įsteigta 1997 m. spalio 2 d. 

Įstaigos paskirtis - teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Neatskiriama dalis, užtikrinanti tinkamą paslaugų teikimą yra darnus, draugiškas ir profesionalus darbuotojų kolektyvas. Mes siekiame slaugos namų gyventojų, jų artimųjų, darbuotojų, visuomenės interesų harmonijos. Per šį veiklos laikotarpį užsitarnavome kompetentingos ir patikimos socialinės globos įstaigos vardą. 

Nuo 2001 m. įstaigai vadovauja Irena Tamulevičienė.