Paslaugos

VŠĮ  "Ežerėlio slaugos namuose" teikiamos igalaikės, trumapalaikės socialinės paslaugos: