Kontaktai

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefonas, faksas, mobilus

El. pašto adresas

Direktorė

Irena Tamulevičienė

+370 37 534 240

+370 699 61 975

lirena8@yahoo.com

slauga@ezerelis.lt

ezerelioslauga@gmail.com

Vyriausioji buhalterė

Raimonda Bartašiūnienė

+370 37 249 260

+370 699 29 680

raimonda_bartasiuniene@yahoo.com

 

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Milda Danieliūtė

+370 37 249 260

+370 638 97 818

milda.danieliute@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja

Aurita Kaminskaitė

+370 37 249 260

aurita.kaminskaite@gmail.com

 

Vyriausioji slaugytoja

Regina Januškienė

+370 37 534 291

 

Slaugytoja

Liucija Šimeliūnienė

+370 37 534 291

 

Budinti slaugytoja

 

+370 37 534 291

 

Ergoterapeutė

Giedrė Stankutė

+370 37 534 291

giedrestankute@gmail.com

 

Užimtumo specialistė

Jūratė Ruzgienė

+370 37 534 291

jurateruzgiene@gmail.com

 

Užimtumo specialistė

Regina Ūsienė

+370 37 534 291

 

Buities sektoriaus vadovas

Zinaida Nėnienė

+370 37 534 291